SketchUp cursus

Voor SketchUp is er keus uit 4 cursussen: basis, gevorderd, opfris en de praktijkdag. De inhoud van de diverse cursussen lees je hieronder. Groep max. 4 personen, 1-op-1 of op maat eventueel met LayOut en/of renderen.

I.v.m. Corona/Covid19 worden er tijdelijk alleen privé-cursussen gegeven.

Meer informatie of opgeven per mail, via het contactformulier of telefonisch.


SketchUp basis cursus

Voor de basiscursus hoef je geen ervaring te hebben met SketchUp, wel is het handig als je een klein beetje overweg kunt met een computer. De basiscursus bestaat o.a.  uit de volgende onderdelen: blanco template maken – instellingen programma – uitleg en gebruik toolbar – 2D (op schaal) maken – 3D model maken – ramen en deuren maken – componenten/groepen maken/bewerken – schaduwinstellingen - scenes/filmpje maken en  meer. Aan het eind van de 1e cursusdag kun je al een 3D model maken. Voor de 2e cursusdag krijg je een opdracht mee om te oefenen. Bij deze cursus krijg je een handig cursusboek.


Opfris-cursus SketchUp:

Heb je enige tijd geleden een SketchUp-cursus gevolgd, maar ben je de handigheid kwijt? Volg dan de opfris-basiscursus! Deze cursus wordt in principe als 1-op-1-cursus gegeven vanwege de diverse niveaus van de cursisten. Bij de 1-op-1-cursus wordt in overleg met de cursist bekeken welke onderdelen onder de loep genomen moeten worden.
Deze cursus wordt slechts in uitzonderlijke gevallen in een groepje van max. 4 pers. gegeven als dit bijv. bij een bedrijf is. Het cursusboek wordt alleen verstrekt als eerdere SketchUp-cursussen niet bij ons gevolgd zijn.


SketchUp gevorderden cursus:

Voor de gevorderden cursus is enige handigheid met SketchUp nodig. Deze cursus bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:
div. oefeningen met de follow me-tool – 3D tekst – extra tips voor het werken met componenten – div. manieren om te schalen – oppervlakte berekenen – werken met layers – materialen importeren/bewerken, importeren en bewerken autocad-bestand (alleen PRO-versie) en meer. Bij deze cursus krijg je een handig cursusboek.


SketchUp praktijkdag:

Heb je de basiscursus gevolgd, maar ben je nog wat onzeker om zelf met een project aan het werk te gaan? Dan kun je een praktijkdag boeken. Tijdens de praktijkdag werk je - onder begeleiding - aan jouw eigen project. Loop je tegen lastige dingen aan, dan leer je meteen hoe je deze zaken oplost. Een praktijkdag is altijd 1-op-1, omdat we ons dan geheel op jouw project richten.

www.sketchupcursus.nl - 3D tekenen - verbouwing www.sketchupcursus.nl - 3D tekenen - woonkamer www.sketchupcursus.nl - 3D tekenen - kantoor www.sketchupcursus.nl - 3D ontwerp - terras penthouse
Basiscursus SketchUp

Cursusduur: 2 dagen (10.00 - 16.00 uur)
Cursusdata: worden in overleg vastgesteld

Prijs basiscursus SketchUp:
€ 360,00 excl. BTW p/p in een groepje van max. 4 personen
€ 495,00 excl. BTW voor de 1-op-1 (privé)cursus
Inclusief handig cursusboek
Koffie en thee (op onze locaties) zijn inbegrepen in de prijs.

SketchUp opfriscursus/praktijkdag

Cursusduur: 1 dag (10.00 - 16.00 uur)
Cursusdata: worden in overleg vastgesteld

Prijs opfriscursus/praktijkdag SketchUp:
€ 180,00 excl. BTW p/p in groep van max. 4 personen (bij uitzondering vanwege niveauverschil tussen deelnemers)
€ 250,00 excl. BTW voor de 1-op-1 (privé)cursus
Koffie en thee, op onze vaste cursuslocaties, zijn inbegrepen in de prijs.