Canto Ostinato - The Vocal Experience

PA’dam neemt na Bachs Goldbergvariaties een volgend wereldberoemd instrumentaal stuk als uitgangspunt voor een nieuwe grootse productie!

Ook in uw concertzaal of theater vanaf medio 2022 ?

Kijk hier voor een voorproefje

Vocaliteit, beweeglijkheid en spiritualiteit
Daar waar een toetsinstrument statisch is, zijn stemmen beweeglijk, niet alleen voor het oor maar ook voor het oog. Wat voelt er dichterbij dan het geluid en de expressie van de menselijke stem?
In technische zin zijn de mogelijkheden van de menselijke stem om tonen en melodieën lang aan te houden en daarín ook nog in klank en dynamiek  te kunnen variëren ongekend. De combinatie van het persoonlijke van de menselijke stem gecombineerd met de puntigheid in klank van de instrumenten in het ensemble, maakt onze versie van de wereldberoemde Canto Ostinato tot een rijke, spirituele ervaring.
We willen dat het publiek alle kleine verschuivingen in langlopende episodes, datgene waar mensen bij minimalmusic van ‘in trance’ raken, niet alleen van een afstand beleeft, maar letterlijk om zich heen hoort en ziet bewegen door het gebruik van de totale fysieke ruimte van de concertzaal.

Alternatief koorrepertoire
PA’dam heeft een lange traditie in het uitvoeren van stukken die oorspronkelijk niet voor koor zijn bedoeld. Onze fascinatie voor de mogelijkheden van de menselijke stem resulteert in de wens de klankmogelijkheden en het repertoire voor koor uit te breiden, ook buiten de gebaande paden. Voorbeelden hiervan zijn de langlopende productie rondom Bachs Goldbergvariaties in een hercompositie voor 16 stemmen, bewerkingen voor koor van sololiederen,  maar ook onze medewerking aan talloze heavy-metal cd’s- zoals afgelopen jaar de wereldberoemde band EPICA. PA’dam gaat voor veelzijdigheid en uitersten, maar schuwt ook het reguliere koorrrepertoire niet. Wel in een nét iets ander jasje uiteraard, zie hier bijvoorbeeld rondom ónze versie van Mozarts Requiem van september/oktober 2021.

Element van improvisatie, herhaling in klank en beeld
Het element van herhaling geeft in ‘Canto Ostinato- The Vocal Experience’ bij uitstek de mogelijkheid tot variatie in klankkleur, dynamiek, klinkers, opstellingen en wisselingen in de bezetting.
Het zal spannend zijn om live te ervaren en te verankeren wat verschillende soorten herhaling doen en welke mogelijkheden dit geeft om langzame verschuivingen in de muziek ook visueel te kunnen volgen. Hiervoor wordt uiteraard samen met de regisseur/choreograaf van te voren een plan gemaakt, wat we aan iedere speelplek kunnen aanpassen.

Minimal music
De minimale verschuivingen in de muziek zorgen voor een gevoel van eindeloosheid en tevens voor enige twijfel voor het oor. De muziek verschuift zo langzaam, dat de veranderingen soms nauwelijks waarneembaar zijn. Daarnaast krijgen deze minimale muzikale verschuivingen vorm in de choreografie van de zangers en de belichting. In langzame bewegingen (soms echt nauwelijks zichtbaar) worden patronen gevolgd. Dit versterkt en ondersteunt de auditieve werking en geeft het geheel een magische uitwerking.
Improvisatie
De muzikale vorm komt mede tot stand door beslissingen van dirigent, zangers & musici over dynamiek en keuze in lengte van de zogenaamde episodes waaruit het stuk bestaat. Deze beslissingen zullen in het moment ontstaan, waarbij een ontzettende verbondenheid nodig is tussen alle uitvoerenden. Door de verschillende elementen van improvisatie, zal elke uitvoering anders zijn. Een grote groep mensen beslist en bepaalt de creatie óp het podium.

Opzwependheid versus trance
Het repeterende element van de muziek heeft zowel een extraverte als een introverte kant. De eindeloos doorgaande bewegingen leiden tot een soort rust of ‘trance’, maar anderzijds kan bijvoorbeeld keuze in dynamieken en intensivering van ritmische patronen juist een opzwepende uitwerking hebben. Ook de plaatsing in de ruimte en fysieke beweging spelen met deze effecten.

Ver weg en dichtbij
Door het gebruik van de ruimte hoort en ziet het publiek de Canto Ostinato afwisselend van verder weg en dichtbij . Dit geeft meerdere dimensies in de muzikale ervaring: de muziek kunnen waarnemen als geheel, maar doordat zangers soms ineens vlakbij staan wordt tevens een bepaalde lijn of stem uitgelicht binnen hetzelfde totaalbeeld.

Mede mogelijk gemaakt door: